Aptauja Sociālie pakalpojumi senioriem
Labdien! Paldies, ka izrādiet interesi aizpildīt šo aptauju! Ar aptaujas palīdzību Kuldīgas novada sociālais dienests vēlas noskaidrot sabiedrības viedokli par jaunu sociālo pakalpojumu nepieciešamību senioriem.
Aptauja ir anonīma. Tās rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā!
Sniedzot atbildes uz jautājumiem, ar peles klikšķi, atzīmējiet Jūsu viedoklim atbilstošāko atbildes variantu vai ierakstiet savu viedokli brīvā formā!