Respondentu piesaiste
VisiDati.lv ir pētījumu kompānijas SolidData izveidotais aptauju rīks internetā. SolidData specializējas pētījumu tehniskajā nodrošināšanā un respondentu kopas piesaistē.

Lai nodrošinātu respondentu izlasi, SolidData uztur respondentu datu bāzi Baltijas valstīs. Iespēju piekļūt Jūsu mērķauditorijai un pakalpojuma izceojumus var uzzināt sazinoties ar SolidData, izmantojot kontaktu sadaļu. Vairāk informācijas lūdzu skatīt www.soliddata.lv.
  • Respondentu datu bāze reprezentatīva Latvijas, Lietuvas, Igaunijas populācijām
  • Iespēja īsā laikā iegūt vēlamo respondentu skaitu
  • Kvalitāte un pieredze
  • Iespējai samazināt pētījuma kopējās izmaksas

Uzņēmums ir profesionāls pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas saskaņā ar industrijas vadošo pētījumu asociāciju (ESOMAR un MRS) kvalitātes un datu aizsardzības principiem.
SolidData klienti augstu vērtē rezultātu iegūšanas ātrumu, spēju iekļauties pētījumu budžetos un sniegto pakalpojumu kvalitāti.