Aptauja Pieteikums dalībai Bauskas novada ilgtermiņa attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 2021.-2027. gadam 1.redakcijas projekta publiskajā apspriešanā
Bauskas novada dome 2021.gada 28.oktobrī pieņēma lēmumu (protokols Nr.6, 14.p.) „Par Bauskas novada attīstības stratēģijas un Bauskas novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam 1.redakcijas projekta nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2021.gada 5.novembra līdz 2021.gada 5.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks tiešsaistē WEBEX platformā.
Sanāksmē varēs piedalīties tikai identificētas vai reģistrētas personas, tādēļ aicinām aizpildīt pieteikuma formu un pieteikt savu dalību vienā vai vairākās tiešsaistes sanāksmēs.

Saite uz tiešsaisti pirms sanāksmes tiks publicēta Bauskas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.bauska.lv, sociālo tīklu pašvaldības kontos, kā arī reģistrētām personām tiks nosūtīta uz e-pastu.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!